Vad menas med lumen?

Vad betyder det när belysningsföretag pratar om teoretiskt och effektiv lumen. Här kommer en kort förklaring som vi hoppas ger dig den information du behöver för att ta rätt beslut.

Teoretiska lumen

All teori är ett försök att förklara en perfekt värld. Teoretiska lumen är mängden ljus man kan få ut från en lampa utan att ta hänsyn till förluster i optik (reflektor, linser) och uppvärmningseffekter hos LED-chip.

Till exempel kan en biltillverkare säga att du kan få en bensinförbrukning på 0,5 liter per mil, men bara om du kör på 20 km/h, i en miljö helt utan vindmotstånd och utan några backar. I verkligheten kommer externa faktorer alltid att påverka bensinförbrukningen. På samma sätt är det med ljus.

Effektiv lumen

När en LED-lampa har nått sin arbetstemperatur (efter ca 30-45 minuter) mäter vi effektiva lumen. Det kommer att visa en minskning från det kalla lumenvärdet eftersom alla LED-chip har en sämre verkningsgrad vid förhöjd temperatur, typiskt reduceras lumentalet ca 5% pga uppvärmning. Ljusförlusterna i lampans optik är typiskt 20-25 % vilket innebär att det effektiva lumenvärdet utgör ca 70-75 % av det teoretiska lumentalet. Detta är det ljus som du kommer att arbeta med och är som sådant det mest pålitliga värdet att ta hänsyn till när du vill köpa nytt LED-arbetsljus.

Så vad ska du tänka på när du tittar på LED-belysning?

Du bör kontrollera om leverantören/tillverkaren anger det effektiva lumenvärdet. Om inte det värdet anges i leverantörens information bör du vara medveten om att ljuset troligen inte ger den angivna effekten.

Du bör också kontrollera också andra viktiga faktorer; har produkterna t ex en IP- och EMC-klassning? Det ger dig en indikation på produkternas kvalitet, så att du dels får ett ljus som ger dig den effekt du behöver – men lampor som också står emot den hårda miljö som ditt fordon används i.