TYRI ökar omsättningen med 35 procent under 2021 – växer på alla marknader och ser fortsatt tillväxt

TYRI-gruppen, världsledande inom belysning för arbetsmaskiner, ökar omsättningen med 35 procent, till 550 mkr (400 mkr), under 2021. Växande marknad, ökad försäljning av standardprodukter och accelererad efterfrågan av specialdesignade lösningar och smyglanseringen av INTELLilight™ är några av skälen till det starka året. Bolaget räknar med fortsatt stark tillväxt under de kommande åren.

– Vi har en mycket fin tillväxt i bolaget. Under många år har vi legat på en omsättningsökning på mellan tio och femton procent, men nu har vi verkligen fått hävstång för våra investeringar framför allt mot de globala aktörerna och de specialprodukter som vi nu tillverkar för dem. Med långa avtalstider och komplexa produkter kan vi nu skörda frukterna av den tid och de investeringar vi gjort. Branschen växer, och vi fortsätter att ta marknadsandelar och växer mer än branschen i stort. Dessutom ser vi en allt större efterfrågan på våra standardprodukter som vi fortsätter att utveckla så att de fortsätter att ligga i framkant.

Belysning, som designelement har varit viktigt inom bilindustrin i många år, är nu vanligt även inom arbetsmaskiner. Här har TYRI tagit en stark position och producerar till ett flertal varumärken, bland andra Toyota, John Deere och Massey Ferguson. När man ingår den här typen av designsamarbeten krävs det ett nära samarbete mellan kund och leverantör där båda parter lägger stora resurser på design och utveckling, vilket ger långa avtalstider.
– Vi var tidigt ute med att närma oss den här typen av samarbeten. Med ett komplett testlabb kan vi erbjuda testning och produktutveckling som är helt unik, vilket många av de globala tillverkarna har sett som attraktivt. Förra året investerade vi ytterligare två miljoner i vårt laboratorium och vi kommer fortsätta att investera i vår kompetens och testningsverksamhet för att kunna erbjuda bästa möjliga miljö för den här typen av samarbeten, säger Martin Karlberg.

Under 2021 smyglanserades INTELLilight, ett intelligent system där varje lampa har inbyggd sändare och mottagare. Samtliga lampor kopplas sedan ihop via ett trådlöst Mesh-nätverk. Systemet har mottagits väl av marknaden.
– Vi har bara sett början av vad INTELLilight kan erbjuda. Nu ser vi fram emot 2022 där vi ska lansera INTELLilight fullt ut, fortsätta med våra designsamarbeten och inte minst förfina vårt standardsortiment, säger Martin Karlberg.

För mer information eller bilder för fri publicering kontakta:
PeO Axelsson, marknadschef, TYRI Sweden, tfn +46 (0) 705 40 14 12
Anders Ekhammar, pressansvarig, TYRI Sweden, tfn +46 (0) 707 4625 79