UTRYCKNINGSFORDON

Räddningstjänsten arbetar ofta i mörker och i dåliga väderförhållanden. Regn, dimma, hagel och snö försämrar sikten för föraren. Det kan även vara rök från brinnande hus eller fordon som skymmer sikten. Det är av yttersta vikt att ha bra belysning som hjälper personalen att utföra sina viktiga och ofta farliga arbetsuppgifter.

En bra belysning skapar maximal sikt efter rådande förhållanden. Det handlar inte om mesta mängd ljus, då för mycket ljus ofta skapar bländning eller reflektioner. Det handlar om en jämn belysning med rätt mängd ljus och rätt färgtemperatur. TYRI har produkterna och kunskapen för att skapa dessa optimala lösningar för just utryckningsfordon.

LED – SCENBELYSNING: Brandbekämpningsfordon & elgeneratorer

TYRI 1323 LED-arbetslampa är en kraftfull srålkastare som möjliggör en bred belysning av olycksplatsen. Denna scenbelysning kan monteras på masten på brandbekämpningsfordon såväl som på elgeneratorer. Den har en färgtemperatur på 4000 K, en jämn ljusfördelning och finns både med symmetriskt och bredsymmetriskt ljusmönster. 16500 effektiva lumen, 4,7 kg, endast 150 W. Spänningsområde 18 till 32 V och 230 V.

LED – SCENBELYSNING: Andra fordon

Utrustad med vibrationsdämpare kan 1010 monteras på masten, men även på korgen, på taket eller under vindrutan på stora brandbekämpningsfordon.

LED – SCENBELYSNING: För korgar

Denna korg är utrustad med TYRIs 1010 LED-arbetslampor som lyser rakt fram mot husväggarna såväl som nedåt för att belysa området på marken.

VIKTEN AV DESIGN

VL4 och VL6 används på brandbekämpningsfordon och ambulanser samt andra mobila maskiner. Lamporna har en elegant strömlinjeformade design och små dimensioner, vilket gör den lättplacerad. Finns med genomgående bult eller fäste, olika lumenutgångar och spänningsintervall.

SPECIALBELYSNING

Vissa LED-arbetslampor lämpar sig för användning till speciella uppgifter. 1010 WhitePoint utvecklades för brandvakter men kan även användas som sökljus. Monterad bredvid brandvakten har den fördelen att ljuset riktas på ett sätt så att ljusstrålarna inte blandas med vatten.

DEN STORA GUIDEN

VIKTEN AV TESTNING OCH GODKÄNNANDEN

Testning och godkännanden för utryckningsfordon

EMC EN55025 / CISPR 25

Det är mycket viktigt (särskilt på utrycknings- och militärfordon) att belysningen inte påverkar styrsystem, kameror, fordonsdatorer och annan utrustning som är känslig för radiostörningar. Därför kontrolleras TYRIs lampor mycket noggrant med avseende på elektromagnetiska störningar.

IP 69K

Med skyddsklass IP 69K kan du känna dig helt trygg. Arbetslampan du installerar har genomgått omfattande tester som säkerställer att den är både hållbar och uppfyller högsta standard avseende skydd mot vatten, fukt och dammintrång.

Vibrationsprovning

TYRIs lampor genomgår omfattande vibrationstester i upp till 8 timmar på alla axlar med över 10 Grms i ett frekvensområde på 5–2 000 Hz. Testet simulerar de krafter lamporna utsätts för när de monteras på terräng- och arbetsfordon.

Saltspraytest

För att se till att våra lampor uppfyller kraven för standard ASTMB117 utsätter vi dem för omfattande saltspraytester. På så sätt säkerställer vi att alla TYRI-lampor fungerar även i korrosiva miljöer.

Stöt-testning

Förutom vibrationsprovning genomgår TYRIs lampor stöt-testning med en kraft på 50 G. Testningen säkerställer att TYRIs lampor tål påfrestningarna i användarnas arbetsmiljöer.

Miljötester

TYRIs lampor testas i höga och låga temperaturer samt i fukt i minst 50 dagar. De testas i temperaturer mellan -40 °C och +85 °C samt i upp till 90 % luftfuktighet.

Polaritets-/överhettnings-/överspänningsskydd

TYRIs lampor har inbyggda temperatursensorer som reglerar ljustemperaturen genom att minska uteffekten. Därmed förhindras skador på lysdioderna som kan resultera i förtida haveri. TYRIs LED-lampor har även skydd mot omvänd polaritet vid eventuell felaktig installation. Om ledningarna korsas vid anslutning tänds inte TYRIs lampor förrän ledningarna har anslutits på rätt sätt. Därmed skyddas lysdioderna och tillhörande kablage.

Artiklar om utryckningsfordon

Ljussimulering gav effektiv belysning till MATISA

MATISA utvecklar och bygger maskiner för spårunderhåll. Maskiner…