ELDRIVNA & VÄTGASDRIVNA FORDON

LADDA NER ELDRIVNA & VÄTGASDRIVNA FORDON MAGAZINE
Läs mer om hur TYRI arbetar med eldrivna och vätgasdrivna fordon – KOMMER snart

Elektriska fordon blir allt vanligare inom fordonsindustrin. Personbilar som är eldrivna är numera en mycket vanlig syn ute på våra vägar. Även arbetsfordon går i samma riktning, även om det inte är lika vanligt än. Fördelarna med tystare och renare motorer är uppenbara. Hur påverkar då detta belysningen på våra arbetsfordon?

Tystare fordon har nackdelen att de är svårare att upptäcka för andra trafikanter och andra medarbetare, vilket kan medföra en ökad risk för olyckor. Det blir extra viktigt med varningsbelysning som gör att man uppmärksammar fordonet och även visar signaler på tydligt sätt om vad som är på väg att hända. TYRI arbetar sedan många år med varningsbelysning främst inom materialhantering. Nu kommer den kunskapen och ny kunskap till nytta även för nya områden.

En annan viktig aspekt för belysning kopplat till elfordon är vikten av att hushålla med elförbrukningen.

Att utrusta sitt fordon med LED-belysning ger inte bara en mycket längre hållbarhet, utan även klart mindre elförbrukning. Är du tillverkare av fordon och har funderingar kring dessa frågor? Ta kontakt med TYRIs utvecklingsteam helt förutsättningslöst innan ni startar upp nästa stora utvecklingsprojekt.

TERBERG BENSCHOP

TYRI HL Compact LED drive light and HL Compact Turn Signal use LED technology for lower amp draw and better illumination in front of the vehicle. Working alongside Terberg’s fleet of electric vehicles.

KOMATSU EV

Proterra and Komatsu have announced a collaboration to electrify underground mining machines. These machines are equipped with TYRI 1010 LED work lights helping to increase run time by drawing less energy and giving effective illumination.

TOYOTA TRAIGO80

TYRI are proud to have worked alongside Toyota Material Handling to create a custom rear lighting bar for their Traigo80, a top-of-the-range, heavy-duty electric forklift. The lighting system brings together full rear lighting functionality of brake warning, turn and reverse signals in one stylish unit which fits the clean look of the Toyota Traigo80. This unit is exclusive to Toyota Material Handling and showcases what can be achieved in lighting design by TYRI working alongside OE manufacturers.

DEN STORA GUIDEN

VIKTEN AV TESTNING OCH GODKÄNNANDEN

Testning och godkännanden för eldrivna & vätgasdrivna fordon

EMC EN55025 / CISPR 25

Det är mycket viktigt (särskilt på utrycknings- och militärfordon) att belysningen inte påverkar styrsystem, kameror, fordonsdatorer och annan utrustning som är känslig för radiostörningar. Därför kontrolleras TYRIs lampor mycket noggrant med avseende på elektromagnetiska störningar.

IP 69K

Med skyddsklass IP 69K kan du känna dig helt trygg. Arbetslampan du installerar har genomgått omfattande tester som säkerställer att den är både hållbar och uppfyller högsta standard avseende skydd mot vatten, fukt och dammintrång.

Vibrationsprovning

TYRIs lampor genomgår omfattande vibrationstester i upp till 8 timmar på alla axlar med över 10 Grms i ett frekvensområde på 5–2 000 Hz. Testet simulerar de krafter lamporna utsätts för när de monteras på terräng- och arbetsfordon.

Saltspraytest

För att se till att våra lampor uppfyller kraven för standard ASTMB117 utsätter vi dem för omfattande saltspraytester. På så sätt säkerställer vi att alla TYRI-lampor fungerar även i korrosiva miljöer.

Stöt-testning

Förutom vibrationsprovning genomgår TYRIs lampor stöt-testning med en kraft på 50 G. Testningen säkerställer att TYRIs lampor tål påfrestningarna i användarnas arbetsmiljöer.

Miljötester

TYRIs lampor testas i höga och låga temperaturer samt i fukt i minst 50 dagar. De testas i temperaturer mellan -40 °C och +85 °C samt i upp till 90 % luftfuktighet.

Polaritets-/överhettnings-/överspänningsskydd

TYRIs lampor har inbyggda temperatursensorer som reglerar ljustemperaturen genom att minska uteffekten. Därmed förhindras skador på lysdioderna som kan resultera i förtida haveri. TYRIs LED-lampor har även skydd mot omvänd polaritet vid eventuell felaktig installation. Om ledningarna korsas vid anslutning tänds inte TYRIs lampor förrän ledningarna har anslutits på rätt sätt. Därmed skyddas lysdioderna och tillhörande kablage.

Artiklar om eldrivna & vätgasdrivna fordon

TYRI hjälper Terberg Special Vehicles att skapa miljövänligare elfordon

När man som maskintillverkare skapar eldrivna maskiner är det…

UK trials of autonomous pods & lighting needs

Tuesday 21st January 2020 marks the start of the first UK public…
An Electric Forklift Truck stands in a warehouse where it is plugged into a charging point.

Lighting and the Electric Vehicle Revolution

The electric vehicle revolution in off-highway industries is…

Automation & Electric Heavy Vehicles

As technology and automation become more commonplace, we will…