Säkerheten främst

När fler fordon arbetar tillsammans t ex på lager eller i hamnar, blir säkerheten viktig både för andra förare liksom för personer som rör sig i området. Det är inte lätt att utrusta industrifordon med den mest lämpliga varningsbelysningen, men det är av största vikt att undvika skador och olyckor.

Det finns många lösningar tillgängliga på marknaden som säljs in som varningsverktyg, men vad ska just du leta efter? Det är viktigt att först reda ut vilka risker som finns inom arbetsområdet. För att därefter hitta bästa system för att förhindra olyckor. Vill ni i första hand varna personer runtomkring då ett fordon närmar sig eller vill du hellre se till att hålla folk borta från arbetsområdet rent generellt?

Vilka maskiner har du på plats? Är miljön bullrig och distraherande eller finns det maskiner som rör sig ovanför området som behöver ytterligare varningssystem?

Vanligt på marknaden är en mängd olika varningsljus med BluePoint-funktion. TYRIs BluePoint sticker ut ur mängden med sin goda prestanda och mycket höga kvalitet. Dessa ger en tydlig fyrkant med ljus på golvet framför eller bakom ett fordon så att omgivningen tydligt ser att fordonet närmar sig. Relativt nytt på marknaden är belysning som skapar en box av ljus (varningsområde) eller tydliga varningslinjer – TYRI RedLine är en sådan produkt.

Traditionellt har BluePoint-säkerhetsbelysning använts på gaffeltruckar, men användningen kan utökas för att användas som en varning för en kran som rör sig över lagret. Med hjälp av den kraftfulla och långa räckvidden på ljusstrålen på 1010 BluePoint kan de varna arbetare nedanför kranen på golvet. Förut var detta inte möjligt utan att man tittade uppåt.

TYRI är branschledare inom området. Det gör att du hos TYRI får bästa råd och lösning för just din applikation.

TYRI kan också utveckla och designa unika lösningar för just dig – vilket ger en unik lösning på just dina säkerhetsproblem.