OM OSS

Sedan starten på 70-talet har TYRI skaffat sig över 40 års erfarenhet av belysning för terräng- och arbetsfordon och är idag ledande inom belysningsteknik. As the world evolves and changes with technological advances, so must the way we see. TYRI strävar ständigt efter att utveckla ny teknik, hitta helt nya sätt att styra belysning och utforma marknadsledande koncept som är skräddarsydda efter kundernas behov.

Det här är TYRI.

TYRI bildades genom sammanslagning av tre partnerföretag i USA, Storbritannien och Sverige. Samtliga med lång erfarenhet inom belysningsbranschen. Företaget började med produkter för gruv- och skogsindustrin. Branscher som alltid ställt extremt hårda krav på både maskiner och belysning. Vi har sedan arbetat vidare i dessa krävande sektorer och utvecklar nu belysning för en mängd olika användningsområden med fokus på terräng- och arbetsfordon och de allra tuffaste miljöerna inom bl.a. materialhantering, jordbruk och anläggningsarbeten.

Vid sidan om de tre huvudkontoren har TYRI säljkontor i hela världen. TYRI har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning som är baserad i Göteborg. Här finns också en toppmodern testanläggning. Våra arbetslampor följer alla internationella säkerhetsstandarder. De genomgår omfattande tester så att de håller för den extremt hårda belastning de utsätts för på alla typer av terräng- och arbetsfordon.

Förutom att erbjuda ett stort standardsortiment arbetar TYRI även tillsammans med kunderna, som en del av deras designteam, för att skapa skräddarsydda lösningar. TYRI tar sig gärna an utmaningen att designa och utveckla nya produkter med hjälp av den senaste tekniken. Med våra omfattande specialkunskaper och vår långa erfarenhet inom optik, testning och design, skapar vi en kvalitetsprodukt som infriar förväntningarna avseende både prestanda och stil.

TYRI works with some of the most recognisable names in the industry and is dedicated to providing effective lighting in all aspects of their function. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning följer hela tiden de globala trenderna i branschen och försöker därigenom förutspå nya innovationer och tekniker. Målet är att anpassa oss efter kundernas kommande behov, fortsätta bryta ny mark och behålla vår marknadsledande ställning.

Våra utmärkelser

  • Interface Design » Red Dot Award 2022
  • Supplier of the Year 2015 & 2016 | Excellence in Aftermarket 2018 – Hyster Yale Group
  • Merit Level Supplier 2018 » Hyster Yale Group
  • Achieving Excellence Partner 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 » John Deere Construction and Forestry
  • Unicarriers Supplier of the Year 2014 & 2019

Fakta och siffror

  • Företagets grundare har arbetat inom belysningsområdet sedan 1971
  • TYRI grundades 2002
  • 200 medarbetare världen över
  • 1 300 000 tillverkade produkter varje år

Kvalitet och miljö

TYRI använder enbart kvalitetskomponenter och genomför 100-procentiga kontroller av produkterna som tillverkas. Detta leder till mycket få returer och nöjda kunder.

Alla produkter testas i vårt eget TYRI Light Lab med avseende på bland annat EMC, vibration, stötar, IP-klass och saltspray i upp till 500 timmar. Vi genomför mer omfattande tester än de flesta andra lamptillverkare och säkerställer på så sätt att TYRIs lampor presterar på topp, även i de allra tuffaste miljöer. Läs mer om TYRI Light Lab här.

Our management system has been audited to ISO standards. see our certificates below:

TYRI SWEDEN | TYRI UK | TYRI Americas

Miljövänlig

TYRI värnar om miljön genom hela forsknings-, utvecklings- och tillverkningsprocessen, på alla våra anläggningar världen över. Vi använder kvalitetsmaterial och konstruerar våra belysningsprodukter på ett sådant sätt att de enkelt kan tas isär. Återanvändbara delar är märkta som återvinningsbara, vilket innebär att värdefulla resurser kan återanvändas i andra industrier. All elektronik vi kasserar finfördelas, och återanvändbara metaller extraheras för att användas i nya produkter. De komponenter som inte kan återvinnas eldas upp och energin tas tillvara och används för uppvärmning av byggnader. På grund av vårt globala miljöarbete har vi certifierats enligt ISO 14001 och uppfyller RoHS-kraven.