Nya investeringar i TYRI:s eget EMC-laboratorium

TYRI fortsätter att investera i framtiden! Nu har man investerat ytterligare 2 miljoner kronor för att kunna göra fler egna tester i sitt EMC-laboratorium i Göteborg. Därmed är det nu möjligt att även mäta hur lamporna påverkas av externa störningsfaktorer så som kraftledningar, mobilmaster eller elmiljön på fordonet. Sedan tidigare har TYRI kunnat mäta om lamporna stör annan utrustning. Målet att kunna göra alla tester som behövs för att ta fram nya lampor är nu nått och med det blir TYRI ännu snabbare på att ta fram kundanpassade lösningar och helt nya produkter.

Vi satte oss ner en stund med Håkan Dalsvik, elektronikingenjör på TYRI och ansvarig för EMC-laboratoriet, så han kunde berätta lite närmare vad det här betyder för TYRI rent praktiskt.

TYRI såg tidigt att de externa testningsalternativen var både kostsamma och tidsödande och i en agil produktionsprocess är det svårt att externt testa ofta och tidigt i processerna för att slippa att sent i en utvecklingsfas finna utmaningar som försenar. Därför började man bygga ett eget laboratorium, ett bankvalvsliknande rum där väggarna är täckta av ett 3D-material som dämpar signalreflexioner och med det minskar mätosäkerheten. Initialt kunde man bara mäta hur lamporna påverkade omgivningen.
Sådant som kan påverkas är till exempel rundradio, fjärrstynings- och kommunikationsradio samt olika typer av sensorer och kameror.

– Det finns ett tydligt ramverk som man behöver uppfylla, men sedan har vi också våra egna förväntningar på vad våra lampor ska klara. Med den utrustning vi hade tidigare kunde vi mäta hur våra lampor påverkade omgivningen. Men nu kan vi även se hur lamporna reagerar på extern påfrestning. Det kan vara allt från att en kraftledning hänger över en åker där en traktor kör, när det står en mobilmast nära en skogsmaskin i arbete eller att annan utrustning på fordonet som genererar störningar, säger Håkan Dalsvik.

Med den nya utrustningen kan man alltså mäta hur omgivningen påverkar lamporna, men det går också att se hur annan utrustning i fordonet påverkar. Det kan vara en gammal anläggningsmaskin där batterianslutningen släpper och då får det inte slå ut lamporna, en av de så kallade fordonspulserna. Eller ledningsbunden immunitet där man, över ett stort frekvensområde, testar hur störningar på kablar och kablage kan påverka funktionen på lampan. Vidare kan man även testa hur en lampa klarar påstrålad störning över ett brett frekvensområde.
– Även här finns det standarder som ska följas. Ofta är det de externa testanläggningarna som är experter på dessa standarder och man får hjälp av dem att säkerställa att produkten håller för de krav som finns. Nu har vi skaffat oss även den kunskapen själva vilket är väldigt värdefullt i hela utvecklingsprocessen. Nu kan vi, och har förståelse för, alla standarder och kan därför tidigare i processen se till att vi följer dem, säger Håkan Dalsvik.

En investering på 2 miljoner kronor för att nu kunna göra samtliga tester som krävs för en kvalitetslampa ser Håkan Dalsvik som en bra investering.
– Det handlar framförallt inte om de pengar vi sparar på att slippa hyra in oss hos externa testningslaboratorium utan om hastigheten i vårt utvecklingsarbete av nya lampor, och när vi skräddarsyr lampor till våra kunder. Att hitta ett fel sent i processen och justera det för att sedan ställa sig i kö för att få en ny tid att testa är oerhört tidsödande och kan påverka vår leveranssäkerhet. Därför är vi mycket nöjda med att nu kunna vara helt självförsörjande inom testning av våra produkter och med det har vi även höjt vår kunskapsnivå i bolaget, avslutar Håkan Dalsvik.

Förutom att testa elektriska störningar kan TYRI i sitt laboratorium testa sina lampor utifrån väderförhållanden av olika slag, allt från kyla till värme, fukt och damm. Dessutom finns testutrustning för att mäta bland annat ljusbild, vibrationskänslighet och rost/korrosionshärdighet.