Kreativitet och innovation – TYRI lyser upp framtiden

Vilka trender finns inom maskinbelysning? Vad händer med fordonens belysning i en tid med allt fler självgående maskiner? Frågor som dessa funderar TYRIs utvecklingsavdelning på när de bevakar branschtrender och tar fram nya innovationer och tekniker. Christian Wadell, ansvarig för produkt- och designutveckling, blickar framåt och förutspår morgondagens möjligheter inom belysning.

På TYRIs utvecklingsavdelning arbetar ingenjörer, tekniker och designers med att löpande underhålla och utveckla både teknik och design för TYRIs standardsortiment och ofta får de uppdrag att specialanpassa produkterna efterkundens specifika önskemål. Det händer också att TYRI får samarbeta direkt med kunders designteam för att utveckla en helt ny produkt. Då blir uppdraget att ta fram den rätta tekniken till kundens designönskemål. För att kunna fortsätta bidra med nytänkande lösningar inom belysning krävs det även att utvecklingsavdelningen hela tiden omvärldsbevakar branschtrender och försöker förutspå nya innovationer och tekniker. Enligt Christian Wadell, ansvarig för produkt- och designutveckling, finns det flera områden som har stor potential, bland annat belysning med laserteknik.

Förarlösa maskiner

En annan tendens som syns i branschen är en ökning av autonoma maskiner och fordon som arbetar utan någon förare bakom ratten. Vad händer med belysningsbehovet när självgående maskiner, som inte behöver ljus för att arbeta, blir allt fler?

– Här kan man välja att antingen förutspå en dödsdom för arbetsbelysning eller välja att se det som en möjlighet och påverka utvecklingen. Även om självgående maskiner kommer att påverka branschen, så som den ser ut idag, ser jag att utvecklingen med autonoma fordon kan bidra till att hitta nya sätt att arbeta med belysning, säger Christian och fortsätter:

Istället för att lysa upp områden för förarens skull, kan vi använda belysningen som en säkerhetsåtgärd för omgivningens skull. Varningslampor kan med stor fördel kommunicera till omgivningen om vilket ”mode” maskinen är i, speciellt viktigt blir det hos eldrivna fordon som knappt hörs idag. Här kan även olika färg på ljuset kommunicera maskinens aktivitet. Jag tror att ljuskommunikation som detta kommer att bli den nya eran i branschen och det gäller att hänga med.

När lampor inte bara ska underlätta synen utan också kommunicera olika budskap och varningssignaler blir beteendevetenskap en ny del i utvecklingen. Det måste vara lika tydligt vad olika ljus och färger kommunicerar som hur betraktaren tolkar budskapet. TYRI vidareutvecklar ständigt sin organisation med experter inom olika områden för att kunna möta morgondagens belysningsbehov.

Trots en ökning av autonoma fordon påstår Christian att det inte är troligt att det skulle innefatta alla slags maskiner.
– Därför lägger vi stort fokus framöver på såväl utveckling av existerande belysningsprodukter som att arbeta med framtidens belysningskommunikation.

Nya utmaningar inom design
TYRI har en stor passion för design och har ett starkt team av designers, både i Sverige och i USA.

– Det är idag väldigt spännande att jobba med design, och här ser jag en tydlig uppåtgående trend inom branschen. Belysning blir en allt viktigare del av designen och det går att göra mycket spännande med ljus. Tittar vi till exempel på designen inom bilindustrin ser vi att belysningen där till och med blir ett signum för varumärket, säger Christian.