Innovation och bra arbetsmiljö – nyckeln till TYRIs framgång och låga personalomsättning

Med en personalstyrka på över 200 personer globalt tillverkar TYRI närmare 1 300 000 lampor varje år – i sina tre fabriker (Sverige, USA och England). Hela produktionen är kundorderstyrd, skräddarsydd och kvalitetssäkrad. Tack vare god produktionsledning, sammansvetsat team, jämnt flöde och robotassistens utvecklas produktionen för att klara en ständigt ökande efterfrågan. Jimmy Nordén, fabrikschef på TYRI Sweden, berättar stolt om arbetet i fabriken.

Jimmy Nordén har varit fabrikschef och ansvarig för TYRIs produktion i nio år. Ett uppdrag som ständigt utmanar.

– Jag började som konstruktör under mitt första år på TYRI, men efter ett år fick jag chansen att bli fabrikschef istället och här trivs jag verkligen. Att få vara i produktionen där allt händer och där vi skapar våra produkter är fantastiskt. Speciellt kul är det nu när företaget växer så mycket och vi får jobba på att anpassa produktionen utifrån det, säger Jimmy Nordén, fabrikschef på TYRI.

Idag tillverkas cirka 300 000 lampor om året i TYRIs produktionsanläggning i Göteborg och Jimmy förutspår en ökning på 30 procent inom ett år, vilket skulle resultera i att produktionen skulle takta cirka 400 000 lampor per år under 2020. Göteborgsfabrikens personalstyrka består idag av 25 medarbetare (enbart i produktionen) och teamet har under flera år lagt stort fokus på att hitta ett optimalt arbetsflöde som ger en effektiv produktion och samtidigt ha ett trivsamt arbetstempo.

– Det är viktigt att teamet känner sig trygga och trivs i produktionen. Vi har hittat ett sätt att skapa ett jämnt flöde som är effektivt, och samtidigt inte pressar våra medarbetare för mycket. Vi arbetar också med roterande schema för våra arbetsuppgifter för att få mer omväxling och öka kompetensen i olika delar av produktionen. Vi är ett härligt gäng där alla är lika viktiga, och vår låga personalomsättning bekräftar att vi trivs och stannar i många år, säger Jimmy.

Modern teknik

Produktionen på TYRI hålls modernt uppdaterad med den senaste tekniken. Ofta löser produktionsteamet själva sina utmaningar genom att hitta och producera egna hjälpmedel där det behövs. Till exempel tillverkade TYRI, med hjälp av en 3D-printer, en fixtur som lampan monteras på under alla led i tillverkningsprocessen och som sedan enkelt kan kopplas in till testmaskinen för att testa funktion och ljuskapacitet.

Under den senaste tiden har även kollaborativa robotar införts i produktionen.

– Vi försöker alltid förbättra arbetssituationen, och vissa automatiserade arbetsuppgifter som att skruva, applicera lim och plocka material, lampa efter lampa, kan bli väldigt statiskt för våra medarbetare. Nu avlastas flera av dessa uppgifter med hjälp av robotar. Våra kollaborativa robotar är en modern teknik som ökar säkerheten eftersom roboten stannar när man rör vid den. Med hjälp av dessa robotar kan vi alltså både öka komforten för medarbetarna och hålla uppe effektiviteten, utan att riskera olycksfall när vi jobbar nära roboten, säger Jimmy.

Flexibel och kvalitetssäkrad produktion

Vid utveckling av ny design och nya produkter görs alltid tester i TYRIs labb och den noggranna kvalitetskontrollen stannar inte där. Alla produkter testas även löpande i fabriken när de monteras ihop. Montörerna kontrollerar varje lampa och rensar direkt bort de produkter som inte håller tillräckligt hög standard. Men det som speciellt utmärker TYRIs fabrik är dess höga kundfokus och flexibilitet, menar Jimmy.

– Vi anstränger oss extremt mycket för att alltid möta kundens önskemål och anpassa produkt eller service utifrån det, oavsett om det handlar om leverans eller en kundanpassad design som vi tar fram tillsammans med utvecklingsavdelningen. Ett arbete som många gånger är både utvecklande och roligt, men framförallt gör det att vi alltid behöver vara uppdaterade både tekniskt och kunskapsmässigt.