Hög kvalitet är hållbarhets- och miljöfrämjande

Att TYRI ligger i yttersta framkant inom utvecklingen av belysning för arbetsfordon syns tydligt i produktportföljen – med en mix från högkvalitativa standardlampor till specialdesignade och innovativa belysningslösningar. Men att hög kvalitet även påverkar hållbarhets- och miljöarbete positivt är kanske något man inte tänker på varje dag. I takt med att bolaget växer och kunderna blir större ökar också kravet på snabb och effektiv problemlösning vilket främjar arbetet för hållbarhet och miljöfrågor.

I ett samtal med Kristoffer Lindgren, kvalitets- och hållbarhetschef på TYRI, blir det tydligt hur allt hänger ihop. Han berättar bland annat hur ett tydligt fokus på kvalitet gör att TYRI även blir bättre på hållbarhets- och miljöfrågor och därför kan fortsätta att vara en attraktiv global leverantör till de största producenterna i världen.

– När vi pratar kvalitet är det två huvudspår som vi arbetar med; proaktivitet och reaktivitet. Att förutse utmaningar och problem är en nyckel till att minska reklamationer och hålla nere energiförbrukningen både i produktion och vid användning av våra lampor. Dessa proaktiva projekt rullar ständigt och tillsammans med expertis inom bolaget löser vi ständigt problem tidigt i utvecklingsprocessen för att höja kvaliteten ytterligare. Det reaktiva arbetet handlar om att tillmötesgå kunders reklamationer och kvalitetsutmaningar. Här gäller det att snabbt samla expertis inom bolaget och hitta skälet till det fel som uppstått. Efter hårt arbete med problemlösning och innovativa designändringar är det nu 2022 mycket ovanligt med nya okända fel på reklamerade lampor.

Hur allt hänger ihop med kvalitet och bolagets hållbarhetsmål och miljöarbete beskriver Kristoffer på följande sätt.

– Enkelt uttryckt kan man säga att en hög kvalitet på våra lampor ger en längre produktlivslängd och det gör att våra kunder inte behöver köpa nya lampor lika ofta. Där det går försöker vi använda återvunnet material i vår produktion, som håller minst samma kvalitet som nytt material. Ett exempel är aluminium där 100% är återvunnet material.

Vi utvecklar vår tillverkning utifrån ett hållbarhetstänk, vilket gör att kvalitet och hållbarhet hänger ihop. Idag ställer vi höga krav, både på våra leverantörer och på oss själva. Vi är en av de ledande i branschen och vi växer kraftigt. Därför ska givetvis även ligga i framkant inom hållbarhet och miljö, precis som vi gör inom teknisk utveckling. Det gör att vi kan säkerställa vår fortsatta framgång med affärer till stora globala kunder.

Ett tydligt kvalitetsarbete ger även andra fördelar menar Kristoffer – den viktigaste är kunskap:

– Att exempelvis kräva tillbaka lampor som inte håller förväntningarna eller har något fel är avgörande för att kunna höja kvaliteten. Dessa är som en databank och innehåller oerhört värdefull information. Varje lampa som inte håller vad vi lovar våra kunder är en bank av kunskap.

Ofta handlar det om att lampor används på ett sätt som vi inte förutsett och i färre fall någon form av fabrikationsfel. Men någon gång är det ett nytt fel och då sätts vår expertis på prov och i den processen lär vi oss otroligt mycket. Saker vi kan använda i vår fortsatta utveckling att leverera bästa möjliga belysning till arbetsfordon.

TYRI strävar alltid efter att arbeta så hållbart och miljömedvetet som möjligt vad gäller utveckling och produktion.

Den allra största miljöfördelen är dock om vi kan få alla användare globalt av arbetsbelysning att byta från halogen till LED. LED har en klart längre livslängd, vilket medför en mycket mindre miljöpåverkan då färre lampor behövs tillverkas och färre reserdelar behövs bytas ut. LED drar dessutom klart mindre energi, vilket dels är en miljöfördel, dessutom är detta viktigt då många fordon framöver kommer att bli elfordon. Lägre energiförbrukning blir också en ren ekonomisk besparing i längden.