Eget EMC-laboratorium för agil produktutveckling

TYRIs EMC-laboratorium har till syfte att testa hur TYRIs lampor påverkas av och påverkar andra elektroniska komponenter. I detta bankvalvsliknande rum är väggarna täckta av ett 3D-material som dämpar signalreflexion och därmed ökar mätsäkerheten. Labbet är en viktig investering som bidrar till en allt mer självförsörjande kvalitetstestning inom företaget.

Håkan Dalsvik, elektronikingenjör på TYRI, ansvarar för företagets EMC-testning och här berättar han mer om hur EMC-testerna går till.

Håkan har jobbat på TYRI sedan år 2000. Då bestod TYRI:s personalstyrka av sju personer och han var den första elektronik-konstruktören på företaget. Sedan dess har företaget vuxit, flyttat och byggt ut lokalerna. Idag är Håkan senior inom sin roll som elektronikingenjör och har ansvaret för företagets EMC-testning, alltså tester av elektromagnetisk kompatibilitet, hur väl en elektrisk komponent fungerar i en elektromagnetisk omgivning utan att orsaka eller vara känslig för störningar från annan utrustning. Om utrustningars störningar och tålighet är anpassade till varandra bör de kunna fungera ihop och det råder elektromagnetisk kompabilitet.

Målet är att en utrustning inte ska störa och inte bli störd av annan utrustning. Eftersom TYRIs LED-lampor innehåller elektronik behöver de testas vid framtagning av nya produkter.
Vid testningen så använder vi de tillämpliga standarder som finns för olika applikationer.
Många företag gör sina EMC tester externt men TYRI vill göra sina tester inhouse.

– Om vi får problem under våra EMC-tester som att det exempelvis flimrar i lampan, vill vi inte fastna i extern testning och köa för nya tester med ytterligare väntetider. Inhouse kan vi testa och laborera om vartannat i en agil process för att det ska gå snabbt och effektivt, med resultatet att det blir både bättre och säkrare tester till en lägre kostnad. Dessutom är det skönt att testa själva eftersom vi litar på vår egen testning och vet att det blir noga utfört och garanterar kvalitet, säger Håkan.

Störningar i den elektromagnetiska omgivningen kan göra att lamporna inte fungerar som de ska. Det kan handla om störning från annan utrustning via kablage, via luften eller om statisk elektricitet (ESD).

TYRI har investerat i ett eget laboratorium som har tillgång till ett dämpat skärmrum och mätutrustning specialanpassat för att testa hur lamporna påverkar i en elektromagnetisk miljö. Om en lampa har höga störnivåer i till exempel FM-bandet, så kan det leda till dålig radiomottagning. Andra utrustningar som kan påverkas av för höga störnivåer är t.ex. givarsignaler till styrutrustningar och annan trådlös kommunikation.
Även hur väl lampan klarar sig mot elektrostatisk urladdning testas inhouse. Vid ett sådant test blir det uppenbart om lampan kommer att överleva eller inte i en statisk laddad miljö.

Är lampan inte tillräckligt tålig när ESD-pistolen med elektriska stötar skjuts mot lampan kan till exempel  lysdioderna slås ut och då krävs andra lösningar som utvecklingsavdelningen får ta fram.

– Vårt mål är att utvidga labbet för att även kunna testa hur våra lampor påverkas av andra elektroniska komponenter. Speciellt intressant blir det nu när våra Intellilight-lampor utökar vårt sortiment och därmed bidrar till utökad EMC-testning, säger Håkan.