8 risker med att köpa billig arbetsbelysning

TYRI är en premiumtillverkare av belysning för arbetsfordon. Som sådan är det logiskt att man argumenterar mot lågkostnadslampor. “Det finns faktiskt ett antal stora risker med att köpa billig arbetsbelysing, som man inte alltid tänker på, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI Sweden.

Det finns olika risker med att köpa billig arbetsbelysning, beroende på om man är tillverkare, återförsäljare eller slutanvändare.

Tillverkare eller återförsäljare av arbetsfordon

De flesta företag har krav på sig att löpande se över alla sina kostnader, vilket oftast är en sund strategi. Åtminstone om man kan köpa samma kvalitet till lägre pris. När det gäller arbetsbelysning är inte detta fallet. Marknaden översvämmas av billiga lampor med dålig kvalitet.

1. Stor risk för ditt varumärke

Inom bilindustrin är belysning en mycket viktig del av själva produkten, vi är på väg dit även inom tunga arbetsfordon. När du säljer en maskin för mycket stora pengar är det en stor risk att utrusta den med lågprisbelysning. Besparingen på kort sikt kan mycket snabbt försvinna och påverka varumärket och affären negativt.

2. Risk för kostsamma reklamationer

Det finns många skillnader mellan bra och dålig arbetsbelysning. TYRIs samtliga lampor genomgår t ex mycket omfattande tester vad gäller vibration, rost, damm, fukt och EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet). Samtliga lampor har kontrolleras dessutom till 100% i produktionen. Lågprislampor har lägre kvalitet. Denna lägre kvalitet visar sig ofta snabbt efter leverans i form av lampor som går sönder. Det kan dels vara kostsamt att ersätta dessa, men ännu värre är förtroendekrisen som kan uppstå hos kunden. I värsta fall ersätter man med nya och fortfarande dåliga lampor, och problemet kommer tillbaka.

3. EMC – är du säker på att dina lampor inte stör ut annan teknisk utrustning?

Om lamporna du använder inte är godkönda och testade för EMC-5 finns risken att de stör ut annan elektronisk utrustning. Det kan påverka radio eller mobilltelefon och i värsta fall maskinens eget interface. Detta är en stor risk och en som dessutom varken är lätt eller billig att lösa.

4. Miljöfrågan växer

Högkvalitativa lampor håller mycket längre än lågprislampor. Ofta håller de minst lika länge som själva maskinen de sitter på. TYRI erbjuder dessutom alltid 5 års garanti på sina produkter. LED lampor av hög kvalitet drar också mindre el, vilket är bättre för din maskin och för miljön. Framförallt är det alltid bättre att producera en högkvalitativ lampa än flera lågprislampor. Miljöfrågan växer mycket snabbt och det är viktigt att ha rätt argument här.

Slutköpare och förare

1. Dålig arbetsbelysning – ger dålig arbetsmiljö och sämre effektivitet

Bra arbetsbelysning ger en jämn belysning, minimerar risken för bländning och har rätt färgtemperatur och färgåtergivning. För att uppnå detta krävs både kunskap och bra produkter. Om arbetsbelysningen är dålig innebär det dålig arbetsmiljö och att föraren blir trött, vilket minskar effektiviteten. I värsta fall kan dåliga lampor skapa en säkerhetsrisk för både föraren och omgivningen.

2. För många lampor – helt i onödan

Effektiv arbetsbelysning behöver inte nödvändigtvis många ljuskällor. Med rätt kunskap och rätt lampor är det ofta så att det behövs färre ljuskällor. Ofta utrustar man sin maskin med för många lampor. Det gäller att utgå från vad man ska belysa och skapa en optimal mix.

3. Stilleståndstid på grund av dåliga lampor

En trasig lågprislampa betyder att maskinen måste stå still för att lampan ska bytas. Varje extra stopp kostar pengar. Om man från början investerar i högkvalitativa och testade lampor är risken för stillestånd mycket liten.

4. Dålig ekonomi på lång sikt

För många lampor, fel lampor, lampor som går sönder och stilleståndstid för maskinen gör snabbt ett lågprisalternativ mycket dyrt. Om man ser till ekonomi på lång sikt lönar det sig i princip alltid att välja kvalitet före lågt pris. I England finns det ett ordspråk: “Buy cheap, buy twice”.

Det finns faktiskt ingen anledning att köpa dålig kvalitet. Risken är stor att det drabbar varumärket, blir en sämre affär och dessutom innebär en massa problem för alla parter.