STIMULERENDE SIMULERINGER

Kunnskap om hvordan belysningen fungerer, er avgjørende for utformingen av en maskin. TYRI bruker kundespesifikke 3D-data til å lage simuleringer som undersøker lysmønstre fra alle perspektiver.

Utforme arbeidsbelysning

I arbeidet med å utvikle en belysningsløsning for en viss type kjøretøy er det viktig å forstå kinematikken til maskinen når den er i drift, som hvordan spesifikke komponenter beveger seg, og om det oppstår nye skyggeområder. Det er også viktig å vurdere eventuelle problemer som kan oppstå ved blending. Blending kan skje når reflekterende maskindeler beveger seg og kaster lyset tilbake mot operatøren.

Vi ser også på den omhyggelig beregnede lumeneffekten, lysdispersjonen og plasseringen av den enkelte lyskilden. En 3D-simulering gjør det enklere å bestemme nøyaktig konfigurasjon, belysningsmønster og den innbyrdes plasseringen av belysningen. Den viser hvordan lyset vil falle, med eventuelle skygger fremhevet, og hvordan man skaper en enhetlig belysningsløsning.

Målet vårt er å oppnå den jevnest mulige lysspredningen innenfor arbeidsområdet, fordi dette er det som er mest komfortabelt for menneskeøyet – det gir mindre fare for at operatøren blir trett, eller at det oppstår ulykker på grunn av dårlig sikt.

Lyssimuleringer kan lages med både tilpassede produkter og standardprodukter. TYRI-teamet samarbeider med deg for å sikre at belysningen vår utfyller både design og funksjonalitet.

Prosessen

TYRI produserer disse simuleringene internt ved hjelp av spesialprogramvare. Vi begynner med en CAD-tegning av maskinen din og plasserer lysene etter råd fra FoU-teamet vårt. Plasseringen avhenger av maskindesignen, miljøet maskinen skal brukes i, bruksområdet og hvor mange personer som arbeider i nærheten av maskinen.

Grafiske og realistiske visualiseringer

De grafiske simuleringene våre viser luxverdiene på bakken og rundt maskinen.

Vi kan også lage visualiseringsbilder som simulerer hvordan lysene fungerer på kjøretøyet i et realistisk miljø. Dette er et utrolig nyttig verktøy, fordi det ofte bidrar til å finne og løse problemer før maskinen går i produksjon.

Unik innsikt

Lyssimuleringene fra TYRI gir kundene våre unik innsikt før et produkt skapes – og sikrer at lyset fungerer som forventet når det innlemmes i den ferdige maskindesignen.

Se videoen om simulering for å høre hvordan eksperten vår innen 3D-visualisering, Dipti Samant, går frem når hun lager lyssimuleringer:

(4) Simulations – YouTube