TYRI-testilaboratorio: ainutlaatuinen, käytännöllinen ja tehokas

TYRI:n valojen on kestettävä kovaa rasitusta vaativimmissakin ympäristöissä. Kaikki tuotteet testataan TYRI:n omassa testilaboratoriossa sen varmistamiseksi, että valot toimivat ympäristöissä, joissa ne ovat alttiina iskuille, suurelle suolapitoisuudelle, kosteudelle, vedelle, pölylle ja äärimmäiselle kylmyydelle tai kuumuudelle. Anders Johansson, laatutestauspäällikkö, esittelee testilaboratoriota.

”Monet valaisinvalmistajat lähettävät tuotteensa muualle testattaviksi, mutta TYRI:llä on oma laboratorio. Näin voimme tutkia uusia tuotteita nopeasti ja helposti ja tehdä muutoksia olemassa oleviin tuotteisiin. Oma laboratorio on erittäin käytännöllinen uusien innovaatioiden kehittämisessä. Se mahdollistaa testien tekemisen jo varhaisessa vaiheessa ja auttaa määrittämään, investoimmeko oikeaan teknologiaan sen sijaan, että vikoja ja puutteita ilmenisi myöhemmissä kehitysvaiheissa. Lisäksi kehitysprosessi etenee paljon nopeammin, kun valmistamme räätälöityjä valoja, joiden on täytettävä selkeät vaatimukset sen osalta, mitä valojen tulee kestää”, Anders sanoo.

TÄRINÄTESTAUS

Sen varmistamiseksi, että valaistus kestää siihen raskaissa laitteissa kohdistuvat iskut ja tärinän, valot testataan ravistimessa. Se ravistelee valoa eri nopeuksilla erilaisilla taajuuksilla sen varmistamiseksi, että mikään osa ei hajoa. Ravistimessa analysoidaan myös valon eri materiaalien tärinää resonanssitaajuuksien tunnistamiseksi.

“Jos havaitsemme, että valon sisältämä materiaali alkaa värähdellä, tämä täytyy poistaa suunnittelun avulla”, Anders kertoo.

SUOLAVESISUIHKEKAMMIO

Suolavesisuihkekammiossa valoihin tai niiden osiin ruiskutetaan tislattua vesisuihketta, johon on sekoitettu suolaa. Näin testataan, miten TYRI:n materiaalit kestävät korroosiota.

”Tällaisessa testissä muodostuu tavallisesti valkoruostetta, mikä on täysin harmitonta. Sen sijaan pidämme silmällä rautaoksidiruostetta, joka voi vaikuttaa valon laatuun. Olemme hiljattain alkaneet käyttää uudenlaista pinnoitetta valokoteloissamme, mikä on osoittautunut huomattavasti paremmin korroosiota kestäväksi kuin aiemmin käytetty pinnoite. Saimme vahvistettua tämän vaativien suolasumutekammiotestien jälkeen”, Anders kertoo.

PÖLYTESTAUS

Pölyä on kaivoksissa, viljelysmailla ja periaatteessa kaikissa raskaiden ajoneuvojen käyttöympäristöissä. Sen varmistamiseksi, että TYRI:n valot kestävät kaikissa äärimmäisissä ympäristöissä, niiden on kestettävä myös hienojakoista pölyä. Pölytestauksessa – joka suoritetaan sen määrittämiseksi, kuinka hyvin valot on tiivistetty – valot ovat tyhjiössä, johon levitetään pölyä.

”Toimimme pölytestauksen kansainvälisten ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa kuvataan muun muassa pölyhiukkasten vaadittu koko ja tyhjiön aste. Tämä testin tekeminen on uskomattoman tehokasta omassa laboratoriossa ulkoisten testauslaitosten sijaan, joissa on usein suhteellisen pitkät odotusajat”, Anders toteaa.

GONIOFOTOMETRI JA INTEGROIVA PALLO

Valon jakautumisen ja tyypin testaaminen on tärkeä osa testausprosessia. ”Goniofotometrissämme voimme mitata valokeilan leveyden ja pituuden tarkasti eri kulmista saadaksemme kuvan valokeilan etenemisestä. Näistä mittauksista saamme myös tietoa valovirrasta, valovoimasta ja puoliarvokulmasta. Integroivassa pallossa mittaamme valon värilämpötilaa sekä värintoistoindeksiä ja voimme verrata, kuinka tarkasti pystymme jäljittelemään auringonvaloa, koska sitä pidetään yleensä optimaalisena valona”, Anders selittää.

KEHITTYVÄ LABORATORIO

”Tällä hetkellä altistamme valoja äärimmäiselle kuumuudelle ja kylmyydelle ympäristötutkimuskammiossamme sen varmistamiseksi, että

tuotteet toimivat kaikissa olosuhteissa ja vaativimmissakin ympäristöissä. Mittaamme valovirtaa toisessa laitteessa. Toivomme, että voimme pian testata sekä lämpötilaa että valovirtaa samanaikaisesti, mikä sekä yhtenäistää testausprosessia että mahdollistaa muiden tulosten tutkimisen. Näin voimme nähdä, millainen vaikutus valaistukseen on sillä, jos valo on erittäin kylmä tai ylikuumentunut”, Anders sanoo. TYRI:n sovelluksen avulla ohjattavan älykkään valaistuksen, eli INTELLilight-järjestelmän, kehittämisen myötä syntyi tarve uudentyyppisille laboratoriotesteille.

”Emme vielä tiedä tarkalleen, millaisia testejä jatkossa tarvitaan, mutta odotamme vakiotestien määrän lisääntyvän laboratoriossa langattoman INTELLilight-järjestelmän vastuullisen kehittämisen varmistamiseksi. Koska olemme nyt ottamassa käyttöön uutta teknologiaa, ryhdymme tekemään säännöllisiä ohjelmistotestejä sovelluksen ylläpitämiseksi, Anders kertoo.