Merkittäviä etuja yhdellä lisäeurolla päivässä*

Raskasta kalustoa käytettäessä jokaisella päätöksellä on merkitystä, kun optimoidaan tehoa, turvallisuutta ja kuljettajien tyytyväisyyttä. Yksi näennäisesti pieni päivitys, jolla voi olla merkittäviä etuja, on työvalaistuksen parantaminen. Valaistusteknologian maailmanjohtaja TYRI tuo nyt saataville INTELLilight-ratkaisun. Se on käänteentekevä innovaatio, joka mullistaa tavan, jolla valaisemme työympäristöjä.

Lue eduista, jotka saat vaihtamalla työkoneisiin INTELLilight-ratkaisun, ja miten voit saada merkittävää vastinetta sijoituksellesi jopa vain yhdellä lisäeurolla päivässä*.

Tehokkuutta ja sijoituksen tuottoa parantamassa:

 1. Sijoituksen arvon maksimointi: Raskaan kaluston hankkiminen on huomattava taloudellinen panostus. Siksi kannattaa harkita huolella jokaista mahdollisuutta, jolla voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta. INTELLilight tarjoaa mahdollisuuden parantaa merkittävästi työolosuhteita ja tuottavuutta, sillä kuljettaja voi mukauttaa valaistusta koneen ympärillä ja maksimoida näkyvyyden kaikissa olosuhteissa.
 2. Lisää työtunteja: Edistyksellisen INTELLilight-valaistusratkaisun ansiosta työtä voi tehdä myös pimeään talviaikaan sekä iltaisin ja öisin. Näin koneista saa enemmän irti laadusta tai turvallisuudesta tinkimättä.
 3. Mukautuva valaistus: INTELLilight mukautuu sääolosuhteisiin, kuten sumuun tai lumisateeseen, minkä ansiosta työtä voi tehdä keskeytyksettä. Mukautuvuuden ansiosta tiimi voi työskennellä nopeammin ja tehokkaammin myös haastavissa ympäristöissä.

Parempi turvallisuus:

 1. Tapaturmien ehkäisy: Pimeässä työskentely on tunnetusti riskialtista. Mukautuva INTELLilight-työvalaistus auttaa kuljettajaa ehkäisemään tapaturmia tarjoamalla käyttöön väreiltään ja voimakkuudeltaan vaihtelevan valaistuksen, jolla voidaan luoda työympäristöön paras mahdollinen näkyvyys.
 2. Silmien väsymisen vähentäminen: Vääränlaisesta valaistuksesta johtuva häikäisy voi rasittaa silmiä ja väsyttää kuljettajaa. Laadukas INTELLilight-valaistus vähentää silmien väsymistä, sillä kuljettaja voi muuttaa valon väriä ja voimakkuutta ajoneuvon eri puolilla. Tämä tukee koneiden kuljettajien tarkkaavaisuutta, mikä on pelkästään hyvä asia.
 3. Kuljettajien päänsäryn vähentäminen: INTELLilight-ratkaisun ansiosta kuljettaja voi säätää valaistusta koneen ympärillä henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan. Tämä vähentää vääränlaisesta valaistuksesta johtuvaa häikäisyä ja sen aiheuttamaa päänsärkyä, mikä puolestaan parantaa kuljettajien hyvinvointia ja koneiden käyttöastetta, kun sairauspoissaolot vähenevät.

Kuljettajien hyvinvoinnin parantaminen:

 1. Taitavien kuljettajien tyytyväisyydestä huolehtiminen: Osaavat kuljettajat ovat arvokas resurssi, ja heidän sitouttamisensa yritykseen on usein haasteellista. Isommista palkoista aiheutuu kustannuksia, mutta vetovoimatekijänä voi toimia myös laadukas kalusto. INTELLilight voikin tehdä organisaatiosta houkuttelevamman kokeneiden ammattilaisten silmissä. Kuljettajien suosiman kaluston tarjoaminen on verrattain edullinen ratkaisu.
 2. Mieltymysten mukaan räätälöitävä valaistus: Työvalaistusta koskevat mieltymykset kuljettajien välillä vaihtelevat. INTELLilight tarjoaa mahdollisuuden valaistusasetusten räätälöintiin paitsi olosuhteiden, myös kuljettajan yksilöllisten mieltymysten mukaan, mikä tekee työympäristöstä mukavamman ja tuottavamman kaikille.

Vallankumouksellinen INTELLilight:

 1. Patentoitu innovaatio: INTELLilight on patentoitu valaistusjärjestelmä, joka on ensimmäinen askel käänteentekevällä matkallamme. Jatkamme teknologian kehittämistä ja tuomme saataville innovaatioita, jotka vastaavat eri toimialojen muuttuviin tarpeisiin.
 2. Itsenäinen valaistus: Antureiden ja älykkäiden järjestelmien ansiosta INTELLilight on itsenäisen valaistuksen edelläkävijä. Sitä voi jo nyt ohjata sovelluksella, kaukosäätimellä tai koneen käyttöliittymästä, mikä tarjoaa verratonta kätevyyttä ja tehokkuutta. Järjestelmä on suunniteltu aikaa kestäväksi, mikä mahdollistaa tulevat päivitykset ja valojen lisäämisen tarvittaessa.
 3. Räätälöinti ja hallinta: INTELLilight mahdollistaa valojen värilämpötilan säätämisen, valaistuksen himmentämisen ja valoryhmien muodostamisen/purkamisen, jolloin koneen ympärille voidaan luoda erilaisia vyöhykkeitä tarvittaessa. Monipuolisten säätömahdollisuuksien ansiosta kuljettajat pystyvät saamaan kuhunkin tehtävään ihanteelliset valaistusolosuhteet.

* Laskimme edun näin:

Koneiden valaistusta tullaan usein ajatelleeksi vasta jälkikäteen, eivätkä yritykset aina näe, mitä etua alkuperäisten laitevalmistajien vakiovalaistuksen päivittämisestä on.
Kustannuksista huolehtivien kannattaa tutustua seuraavaan esimerkkiin: Oletetaan, että olet investoinut uuteen koneeseen, jonka arvo on 200 000–300 000 euroa. Vakiovalaistukseen verrattuna INTELLilightin kustannukset ovat noin 2 000–3 000 euroa. Tämä kasvattaa kokonaissummaa vain prosentilla ja tarkoittaa noin yhtä lisäeuroa päivässä. Vastineeksi saat kaikki yllä mainitut edut. INTELLilight-ratkaisuun sijoittaminen on siis fiksu teko.

Johtopäätös:

TYRIn INTELLilight on enemmän kuin pelkkä päivitys: se on työvalaistuksen käänteentekijä. Ratkaisu tarjoaa merkittävää vastinetta sijoitukselle parantamalla tehokkuutta ja turvallisuutta sekä kuljettajien tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. TYRI on valaistuksen edelläkävijä ja kehittää jatkossakin innovaatioita, jotka saavat koneet toimimaan ihanteellisesti kaikenlaisissa ympäristöissä. Älä heitä hukkaan tilaisuutta parantaa toimintaasi TYRIn INTELLilight-ratkaisun avulla.